و عشق........

عشق صدای فاصله هاست

با یاد تو بود


که می نوشتم

با یاد توست

که می نویسم

که در دل سرد و تاریک امشب

با تمام حسرت

صدایت می کنم

تورا می بلعم

با نام "تو"

یاس های معطر از کلامم می ریزد

زمین و حس

می روید

که ما زاده شده ایم

بر سریر عشق..


در چارچوب این لحظه های خیال

در این شب رویایی

کنار یاد و سرما

دور هم

فروزانیم

تو

در ازدحام این همه حضور کلام و عکس و یاد

میان طپیدن های شعر من 

پیدایی...


بر شرار بلند عاشقانه هایم

برقص ..

که بوسه ام نثار توست 

کلامم برای تو..
[ جمعه چهارم مرداد 1392 ] [ 1:36 ] [ زری ] [ ]


مرد من..

مرد من
آنروز که از سر تنهایی دستت به دامن عاطفه ام دراز شد
آنروز که عاشقم شدی
کاش میدانستی نگاهت کردم
عاشقانه در آغوشم کشیدمت که به شانه هایت تکیه کنم
که پناهم باشی
و صد افسوس
که تو برخاستی که من به پایت بیفتم
غرورم را فدایت کنم
و ندانستی
هرگز نفهمیمدی
من زنم
به راحتی می شکنم
می شکنم..
 
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 16:32 ] [ زری ] [ ]